با ما همراه باشید

اقتصادی

هوشمند سازی سیستم های آبیاری تحت فشار گام بعدی در اجرای سیستم های نوین آبیاری

منتشر شده

در

photo 2021 10 30 14 49 33 - هوشمند سازی سیستم های آبیاری تحت فشار گام بعدی در اجرای سیستم های نوین آبیاری

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی به همراه رئیس اداره مهندسی زراعی، رئیس گروه طرح و برنامه و اعتبارات آب و خاک سازمان و کارشناس آبیاری تحت فشار سازمان از پروژه های آبیاری تحت فشار این شهرستان بازدید کردند و افزایش تولید، کاهش میزان آب مصرفی، صرفه جویی در مصرف برق، رفع مشکل قطعی برق، افزایش درآمد کشاورز و ارزش افزوده اراضی از نتایج اجرای سیستم های نوین آبیاری بیان شد که در حال حاضر نیاز به تکمیل سیستم های آبیاری تحت فشار می باشد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران،جعفر جوادی،مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به لزوم نوآوری در سیستمهای آبیاری تحت فشار افزود : گام بعدی در اجرای سیستمهای نوین آبیاری، بروزرسانی سیستم آبیاری تحت فشار می باشد که مصداق آن افزایش اتوماسیون سیستم های آبیاری تحت فشار (مثلاً استفاده از فیلتراسیون اتومات بجای فیلتراسیون معمولی) و تبدیل آبیاری بارانی به آبیاری موضعی یا قطره ای می باشد.

جوادی گفت : هوشمند سازی سیستم های آبیاری تحت فشار علاوه بر سهولت در اجرای عملیات آبیاری نقش خطای انسانی را نیز کاهش می دهد. به طوریکه زمان آبیاری که با باز و بسته شدن شیر فلکه در یک خط آبیاری انجام می گیرد از سر تجربه کشاورز و یا براساس شنیده ها از سایر کشاورزان نیست بلکه در سیستم های هوشمند آبیاری تحت فشار، باز و بسته شدن شیر فلکه ها به منظور آبیاری یک قطعه زمین، بر اساس میزان رطوبت خاک می باشد.

جوادی اظهار داشت: بر خلاف سیستم های معمولی آبیاری تحت فشار، در فصول مختلف سال نیز زمان آبیاری در سیستم های هوشمند یکسان نیست و بر اساس درجه حرارت خاک و میزان رطوبت در دسترس زمان آبیاری تغییر می کند.

وی افزود: در سیستم های معمولی و غیر هوشمند آبیاری تحت فشار در فصول مختلف سال، زمان آبیاری و مدار آبیاری یکسان است در حالیکه در فصل گرما که تبخیر و تعرق زیاد است و جسم خاک اصطلاحاً گرم است قطعاً زودتر آب از دسترس ریشه خارج می شود و زمان آبیاری باید طولانی تر از فصل سرما باشد که این مشکل در سیستم های هوشمند آبیاری تحت فشار با استفاده از سنسورهای موجود و با تشخیص رطوبت قابل دسترس ریشه، مرتفع می شود.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه قبل از اجرای طرح آبیاری تحت فشار در سطح 90 هکتار از اراضی روستای آق کمر علیا در کل چاه 400 تا 500 تن محصول سیب زمینی برداشت می شده است که با اجرای این طرح آبیاری تحت فشار، بیش از هزار تن سیب زمینی برداشت می شود افزود: بیش از 500 تن افزایش در تولید محصول سیب زمینی در چاه مذکور یعنی در سال اول اجرای طرح آبیاری تحت فشار، بالغ بر 280 میلیارد ریال درآمد کشاورز افزایش یافته است که نشان می دهد علاوه بر مبلغ خودیاری کشاورز که در این طرح حدود 4 هزار میلیون ریال بوده است مبلغ قابل توجهی افزایش درآمد نیز در همان سال اول حاصل می شود.

جعفر جوادی همچنین اظهار داشت: اجرای طرح 90 هکتاری آبیاری تحت فشار در چاه آق کمر علیا علاوه بر افزایش قابل توجه تولید محصول در کاهش میزان آب مصرفی از چاه و صرفه جویی در برق پمپاژ نیز مؤثر بوده است. به طوریکه در آبیاری قبلی در کل شبانه روز چاه روشن بوده و پمپاژ آب انجام می شده در حالیکه با اجرای سیستم های نوین آبیاری در چاه مذکور از طریق برنامه ریزی آبیاری در هر هفته 3 تا 4 روز چاه خاموش می باشد.

جوادی گفت: همچنین مشکل قطعی برق که این روزها امری رایج شده است با وجود استخر ذخیره آب کشاورزی موجود در طرح مرتفع می شود و اگر برق قطع شود مشکلی در آبیاری ایجاد نمی شود و از آب استخر استفاده می شود.

وی بیان کرد: سهولت در اجرای عملیات آبیاری یکی دیگر از مزایای اینگونه طرحهاست. به گونه ای که در روش قبلی آبگیر با استفاده بیل آب را به یک قطعه هدایت میکند و در کل آبیاری قطعه درگیر انجام آبیاری درست آن زمین می باشد در حالیکه در سیستم های آبیاری تحت فشار با باز و بسته کردن یک شیر فلکه در مسیر یک شیت آبیاری، یک قطعه آبیاری می شود.

 

همچنین،علی کاظمی فریمانی،مدیر جهاد کشاورزی فریمان بیان کرد: اجرای سیستم های آبیاری قطره ای راه حلی برای مقابله با بحران خشکسالی و افزایش بهره وری آب می باشد و در شرایط کنونی که با کم آبی و افت سطح سفره های آب زیر زمینی مواجه هستیم تجهیز مزارع کشاورزان به سیستم های آبیاری تحت فشار می تواند بسیار اثر بخش باشد.

وی افزود: اجرای طرح آبیاری قطره ای چاه روستای آق کمر از محل اعتبارات سامانه های نوین آبیاری 98 و با اعتبار بلاعوض دولتی به میزان 11 هزار و 25 میلیون ریال و خودیاری 4 هزار و 206 میلیون ریال از ابتدای سال جاری در حال انجام بوده و هم اکنون آماده بهره برداری می باشد.

 

 

 

منبع:روابط عمومی جهاد کشاورزی فریمان

اقتصادی

عمليات مبارزه زمستانه با آفات و بيماري هاي گياهي از اصول مهم باغداري است

منتشر شده

در

photo 2022 11 29 19 02 52 - عمليات مبارزه زمستانه با آفات و بيماري هاي گياهي از اصول مهم باغداري است

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر عملیات مبارزه زمستانه با آفات و بیماری های گیاهی را بسیار مهم و به کشاورزان توصیه کرد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران ،محمد شجعی ،مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت:عمليات مبارزه زمستانه، عملياتي است كه در مقطع زماني از ابتداي آذر تا انتهاي بهمن ماه براي كنترل آفات و بيماري ها انجام مي شود كه هدف از آن برهم زدن مكان امن آفات و بيماري ها و كاهش ذخيره آفت يا بيماري براي سال بعد است كه در تقليل جمعيت آفت در سال آينده وكاهش خسارت بسيار مؤثر است.

شجعی افزود:پس از برداشت محصول لازم است كليه اندام هاي خشك وآلوده ازسطح باغات جمع آوري شده وسوزانده يا زير خاك دفن شوند.

وی ادامه داد:بقاياي گياهي مي تواند جولانگاه آفات و بيماري هاي گوناگون باشد لذا بقاياي هرس شاخه ها و ميوه هاي برداشت نشده و يا ريخته شده بر روي زمين مي توانند براي بهداشت باغ خطرآفرين باشد.

مدیر جهاد کشاورزی بیان کرد:تمامي بقاياي گياهي آلوده بايستي در باغات معدوم شوند معدوم كردن اين بقايا به دو شيوه سوزاندن و يا دفن عميق امكان پذير است بنابراين هرگز بقاياي گياهي را در محيط باغ دپو نكنيد و منتظر پوسيده شدن آنها نباشيد.

او تصریح کرد:در طول زمستان يك يا دو مرتبه در دماي زير صفر باغات را آبياري نموده تا با ايجاد يخ آب همراه با شخم به موقع جمعيت آفات در خاك كاهش يابد آبياري غرقابي زمستانه يا يخ آب علاوه بر كنترل بخش زيادي از آفات موجب بهبود خواص فيزيكي خاك مي شود.

 

 

منبع:روابط عمومی جهاد کشاورزی کاشمر

ادامه مطلب

اقتصادی

برگزاری روز مزرعه سیب دردهستان میانکوه شهرستان درگز

منتشر شده

در

photo 2022 11 29 09 32 23 - برگزاری روز مزرعه سیب دردهستان میانکوه شهرستان درگز

روز مزرعه سیب دردهستان میانکوه شهرستان درگز برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران، سیدمحمد رضا رضایی ،کارشناس بهبود نظام های ترویجی سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به جایگاه باغداران دهستان میانکوه در استان ، کیفیت سیب میانکوه را در کشور نمونه ارزیابی کرد.

و ی از واگذاری فعالیتهای غیرحاکمیتی به شرکتهای غیر دولتی خبرداد و تاکید داشت : با امید خدا وحمایت باغداران در صورت استقرار شرکت خصوصی در دهستان، مشکلات باغداران تا حدود زیادی مرتفع می شود.

همچنین،مجید فروهر از محققین مرکز تحقیقات کشاورزی به اهمیت تغذیه در مدیریت باغ اشاره و بیان داشت : شرایط هر باغ متفاوت بوده و نمی توان نسخه مشخصی برای همه باغداران ارائه داد ، امیری جامی از دیگر محققین مرکز تحقیقات توضیحاتی پیرامون آفات سیب بیان داشت و به اهمیت مبارزه زراعی زمستانه ومبارزه تلفیقی و شیمیایی در طول دوره داشت تاکید کرد.

همچنین محمد رضا سعادتیان ، رئیس ترویج درگز با اشاره به سطح زیر کشت باغات در شهرستان ،اجرای طرح های آبیاری تحت فشار،تغییر ارقام و جایگزینی ارقام جدید وپرمحصول با انجام سرشاخه کاری را ازجمله اهداف و برنامه های مدیریت جهاد کشاورزی بیان داشت و افزود: دقت در افزایش کیفیت و کمیت سردخانه،صنایع بسته بندی و اخذ مجوزهای استاندارو گواهی سلامت جهت صادرات و توسعه صنایع تبدیلی از دیگر برنامه های مدیریت جهاد کشاورزی می باشد.

 

 

 

منبع:روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درگز

ادامه مطلب

اقتصادی

احداث اولین کارخانه خوراک دام و طیور در شهرستان خوشاب با 50درصد پیشرفت فیزیکی

منتشر شده

در

photo 2022 11 30 11 50 43 - احداث اولین کارخانه خوراک دام و طیور در شهرستان خوشاب با 50درصد پیشرفت فیزیکی

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوشاب از احداث اولین کارخانه خوراک دام و طیور شهرستان در محل ناحیه صنعتی این شهرستان خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران،ابراهیم رودسرابی،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوشاب با اعلام این خبر گفت : کارخانه خوراک دام و طیور شهرستان با سرمایه گذاری 130میلیارد ریال در حال احداث می باشد که تاکنون بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی شامل خرید زمین و کلیه تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز انجام شده که در صورت ارائه به موقع تسهیلات مورد نیاز ،پیش بینی می شود این کارخانه تا پایان سال 1402 به بهره برداری برسد.

وی ظرفیت این کارخانه را 50هزار تن خوراک دام و طیور در سال عنوان کرد و افزود : با بهره برداری از این واحد 18 نفر به صورت مستقیم و 30 نفر به صورت غیر مستقیم در شهرستان اشتغال زایی خواهد شد.

رودسرابی با اشاره به وجود بیش از 120هزار راس دام سبک و سنگین در شهرستان اظهار امیدواری کرد با بهره برداری از کارخانه مذکور ،تامین کامل کنسانتره و دان مورد نیاز دامداران و مرغداران شهرستان صورت پذیرد.

 

منبع:زوابط عمومی جهادکشاورزی خوشاب

ادامه مطلب

برترین ها