با ما همراه باشید

اقتصادی

گزارش اعتراض انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به آرای کمیسیون ماده 10

منتشر شده

در

photo 2022 01 29 19 33 04 - گزارش اعتراض انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به آرای کمیسیون ماده 10

 

 

 

در ماههای نخستین سال 1400 کمیسیون ماده 10 (ضوابط عمومی تاسیس و فعالیتهای شرکتهای حمل ونقل بین المللی، موضوع آیین نامه 161 شورایعالی هماهنگی ترابری كشور ،مصوب 1377) تشکیل و مبادرت به صدور آرایی در تعلیق فعالیت تعداد كثیری از شركتهای عضو انجمن خراسان رضوی کرد.

نکته حائز اهمیت، عدم رعایت ترکیب اعضای کمیسیون از نظر شکلی بود. آیین نامه 161 شورایعالی ترابری اعضای کمیسیون ماده 10 را اینگونه تعریف نموده است: پنج نفره مرکب از نمایندگان شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور، وزارت بازرگانی، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و با دعوت از نماینده شرکت … »

بر اساس تبصره یك ذیل همین ماده: «ریاست کمیسیون موضوع این ماده به عهده نماینده شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خواهد بود» و این در حالیست كه در جلسات مزبور نه تنها از دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری كشور دعوتی به عمل نیامده و نماینده ای شركت نكرده بود بلكه، بر اساس تبصره یك به شرح مذكور، در واقع كمیسیون بدون رئیس اداره شده و بدیهی است كه به دلیل عدم رعایت شرایط شكلی، تشكیل جلسه و فقدان ریاست به تصریح متن ماده 10، مصوبات ان نیز فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

اگر به تارنمای سازمان راهداری و حمل نقل کشور به نشانی https://www.rmto.ir مراجعه شود و فایل کمیسیون ماده 10 را دریافت کنید، کمیسیون ماده 10 را اینگونه تعریف  کرده است:
” در جهت رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا، بر اساس آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا، مصوب یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، کمیسیونی به ریاست رییس سازمان در محل سازمان تشکیل می گردد. اعضای کمیسیون عبارتند از: (1) نماینده وزارت بازرگانی (2) نماینده اتاق بازرگانی (3) نماینده گمرك جمهوری اسلامی (4) نماینده دفتر حقوقی (5) ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان ریاست کمیسیون به نظر میرسد؛ عدم دعوت و حذف نماینده شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که مطابق تبصره ذیل ماده ریاست کمیسیون نیز را عهده دار می باشد به استناد؛ بند 6 صورتجلسه 136–137 شورایعالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 19/10/1372 که اینگونه اشعار می دارد: “… برادر سعید نژاد بعنوان نماینده شورای عالی ترابری در کمیسیون ماده 10 تعیین می گردد…” و همچنین با توجه به صورتجلسه 160 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور (اسفند 1376) که آقای مسعود خوانساری را بعنوان نماینده شورای عالی ترابری در کمیسیون ماده 10 (آیین نامه 118) تعیین کرده است، دارد.

پر واضح است؛ ریاست کمیسیون موضوع ماده 10 و نمایندگی در شورایعالی ترابری آقایان سعید نژاد و خوانساری با ذکر نام و در قالب شخصیت حقیقی آنان بوده نه به واسطه سمت و یا اعتبار جایگاه شغلی، که حتی در اینصورت نیز سمت ایشان در آن بازه زمانی معاون وزیر راه و ترابری و دبیر شورایعالی هماهنگی ترابری بوده است و سازمان بدون احراز شرایط و رعایت مراحل قانونی این نمایندگی را به رواسای بعدی سازمان راهداری (آقایان افندی زاده، کشاورزیان، حسن نیا، …) تسری بخشیده که بر خلاف قوانین و مقررات مصرحه مربوطه می باشد.

خاطر نشان می گردد، اصولاً چنانچه فردی به اعتبار شخصیت حقیقی خود در کمیسیون، بعنوان عضو یا رئیس انتخاب گردد، با خاتمه دوره خدمت، اعتبار نمایندگی ایشان نیز زائل گشته و درصورت عدم تمدید، قابلیت تسری به روسای بعدی را نخواهد داشت. بر این اساس، مصوبات کمیسیون ماده 10 بدون رعایت موارد مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده که این امر متاسفانه تا امروز ادامه داشته است.

دلیل دیگری که سازمان راهداری ادعای انتقال ریاست کمیسیون به سازمان را دارد ، بند 4 صورتجلسه 164 مورخ 20/12/1382 شورایعالی هماهنگی ترابری آمده است:
« با توجه بـه انتقـال دبیرخانـه شـورایعالی همـاهنگی ترابـری بـه سـتاد وزارتخانـه، پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه های كـشور درمـورد ابقـای دبیرخانـه كمیـسیون موضـوع ماده ۱۰ آئین نامه تأسیس و فعالیت شركتهای حمل و نقل بین المللـی كـالا در سـازمان حمـل و نقل و پایانه های كشور مطرح و باتوجه به سوابق امر، مقرر گردید بـا ترتیبـات مقـرر در مـاده ۱۰ و تبصره های آن كمیسیون مزبور كماكـان در سـازمان حمـل و نقـل و پایانـه هـای كـشور تشكیل گردد.»

کاملا مبرهن است، دراین مصوبه فقط محل تشكیل جلسات كمیسیون در سازمان حمل و نقل و پایانه ها تعیین گردیده و حتی درخصوص رعایت ترتیبات مقرر در ماده 10 و تبصره های آن تاكید گردیده است و تركیب اعضا و چارچوب آن كماكان بدون تغییر باقی مانده است.

بدین سبب، این استدلال كه با تشكیل كمیسیون ماده 10 در محل سازمان، ریاست كمیسیون موصوف نیز به سازمان انتقال می یابد، قطعاً برداشت و تفسیر نادرستی می باشد.

با مداّقه در ترکیب کمیسیون های برگزار شده پس از تصویب آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی (آیین نامه 161) به نظر می رسد، در تمامی جلسات کمیسیون (پس از اتمام دوره ریاست جناب خوانساری) که از یک عضو اصلی (دبیرخانه شورا) دعوت به عمل نیامده و کمیسیون ماده 10 بدون رئیس برگزار شده است، درخصوص صحت و اصالت آرا صادره کمیسیون ماده 10، تردید جدی وجود دارد.
علاوه بر ایرادات شکلی فوق الذکر، ایرادات ماهوی دیگر نیز بر آرای اخیر الصدور وارد است که تماماً در نامه شماره 2582 مورخ 13/05/1400 انجمن خراسان، خطاب به جناب آقای دکتر اسلامی وزیر (وقت) راه و شهرسازی اعلام گردیده است. همچنین مراتب از طریق مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیر عامل و مدیرت بحران وزارت راه نیز در حال بررسی و پیگیری است که متاسفانه تاکنون پاسخی دریافت نگردیده است.
چه بسا ادامه روال فوق موجبات تضییع حقوق افراد زیادی را فراهم می آورد که جای بسی نگرانی به همراه خواهد داشت.

 

 

منبع:یادداشت /مجله صنعت حمل و نقل/حمیدرضا دشتی/کارشناس رسمی دادگستری و عضو هیأت مدیره انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی

اقتصادی

طرح آزمایشی اقتصاد دیجیتال دهه فجر امسال در مشهد رونمایی می شود

منتشر شده

در

14011111155254174269418014 - طرح آزمایشی اقتصاد دیجیتال دهه فجر امسال در مشهد رونمایی می شود

 

طرح آزمایشی اقتصاد دیجیتال دهه فجر امسال در مشهد با تفاهم نامه توسعه تجارت الکترونیک به بهره برداری می رسد.

 

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مشهد عمران، ابوالفضل چمندی ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در نشست خبری گفت:در موضوع فیلترینگ کسب و کارهایی که

با اپ های غیرایرانی کار کردند آسیب دیدند که دولت برای جبران این خسارت کسب و کار جایگزین را در طرح آزمایشی اقتصاد دیجیتال دهه فجر امسال در مشهد با تفاهم نامه توسعه

تجارت الکترونیک به بهره برداری می رسد.

 

وی انرژی را مهمترین چالش سرمایه گذاری در خراسان رضوی مطرح کرد و گفت: وضعیت اشتغال استان خراسان رضوی از ابتدای سال جاری تاکنون رشد داشته است. همانطور که در فصل بهار ۶۵ هزار نفر اشتغال مثبت‌ تجربه کردیم در فصل پاییز نیز با رشد مواجه بودیم و این در حالی استکه شاخص اشتغال در کل کشور منفی بود.

 

وی‌ اظهار داشت: در فصل بهار و تابستان و پاییز‌ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد اشتغال در استان مثبت بوده است. همچنین نرخ بیکاری ۴.۹ درصد است کهپایین ترین نرخ بیکاری‌ در سطح کشور داشته‌ایم.

 

چمندی خاطرنشان کرد: نرخ مشارکت در استان خراسان رضوی ۴۵ درصد است که این میزان در کشور به ۴۱ درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاریکشور ۸.۲ درصد است که استان توانست به یک شاخص مثبت برسد.

 

وی با بیان اینکه ۱۳۰۰ میلیارد تومان به بنگاه‌های‌تولیدی‌ پرداخت شده، افزود:تسهیلات اشتغال از سوی کمیته امداد و بهزیستی پرداخت شده است.

 

وی به تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌های استان اشاره کرد و گفت: بانک‌ها ۱۱۰ هزار میلیارد تومان‌پرداختی‌داشته‌اند که نیمی از آن وام‌های جدیداست.۹۵درصد این وام سرمایه در گردش و پنج درصد آن توسعه‌ای بوده و بیشترین در بخش صنعت و معدن و کمترین آن در بخش کشاورزی بوده است.

 

چمندی به موضوع سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی اشاره  کرد و افزود: سرمایه گذاری در استان خراسان رضوی با یک چالشی به عنوان انرژی روبرو است. در تابستان برق و در زمستان گاز نداریم که به صنایع بدهیم. سبد انرژی کشور‌ از تنوع بسیار پایینی برخوردار است. این امر باعث شده رشد سرمایهگذاری در کشور به مخاطره بیفتد. نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و اتمی اگر نادیده گرفته شود دچار بحران می‌شویم.

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت:پایین ترین نرخ بیکاری را در خراسان رضوی داشتیم که نشان از فضای امیدبخش اشتغال در خراسان رضوی دارد.

 

وی افزود: شاخص مشارکت اقتصادی به 45 درصد رسیده و افزایش پیدا کرده است که این شاخص بسیار مهمی است.

 

شبنم مقدم

 

 

 

ادامه مطلب

اقتصادی

رونق بازارهای موقت مشهد

منتشر شده

در

photo 2023 01 30 08 24 44 - رونق بازارهای موقت مشهد

مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد از رونق بازارهای موقت مشهد خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران ، محمد جواد مشیری گفت: 625000 نفرغرفه از ابتدای سال تاکنون از طریق درگاه الکترونیکی این سازمان واگذار شده است.

وی افزود: در شش ماهه نخست سال جاری اشتغال 6200 نفری در این حوزه را داشتیم که آمار مطلوب و رضایت بخشی است و این آمار هم اکنون به بیش از 11000 نفر رسیده است.

مشیری گردش مالی حوزه بازارهای موقت را 4 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: برنامه این سازمان برای سال آینده توسعه این حوزه و توجه به اقتصاد خرد و حمایت از کسب و کارهای خانگی است.

مشیری ادامه داد: 50 درصد ظرفیت بازارهای موقت طی تفاهمی با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مشاغل خرد و خانگی اختصاص یافته و توسعه بازارهای بزرگ مقیاس برای تقویت بیش از پیش این حوزه برای سال آینده پیش بینی شده است.

مشیری در انتها از دستگاه های متولی کار در استان خواست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی نیز از تسهیلات ایجاد اشتغال بهره مند شود تا با سرعت بیشتری در توسعه این مسیر اقدام کند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

ادامه مطلب

اجتماعی

نایب رییس و سخنگوی شورای شهر مشهد خبر داد اصلاح بودجه ۱۴۰۲ به سود مشهد

منتشر شده

در

photo 2023 01 28 19 00 18 - نایب رییس و سخنگوی شورای شهر مشهد خبر داد اصلاح بودجه ۱۴۰۲ به سود مشهد

نایب رییس و سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد از ارائه موارد اصلاحی بودجه ۱۴۰۲ به سود مشهدمقدس خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران،موسی‌الرضا حاجی بگلو ، با اشاره به دیدار با قاضی‌زاده هاشمی؛ عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی اظهار داشت: در دیدار با عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی مواردی از موسی‌الرضا حاجی بگلو بودجه ۱۴۰۲ کشور مورد بررسی قرار گرفت و درخواست‌هایی در زمینه اصلاح بودجه ارائه شد.

نایب رییس و سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: در این دیدار که با احسان قاضی زاده هاشمی؛ نماینده مردم سرخس و فریمان و عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی و همچنین عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی صورت گرفت ۶۰ اصلاحیه با محوریت بودجه ۱۴۰۲ ارائه شد و قرار شد از سوی آقای قاضی‌زاده در سامانه مربوط به اصلاح بودجه حتما بارگزاری شود.

وی خاطرنشان کرد: محوریت اصلی این پیشنهادات ناظر به حوزه مدیریت شهری و روستایی است و قطعا با مدنظر قرار دادن آنها می‌توان تحولات خوبی به نفع مدیریت شهری و روستایی رقم زد؛ باید تشکر ویژه‌ای از مدیرکل تعاملات شهرداری مشهد داشته باشیم که در تدوین و تکمیل نظام پیشنهادات مربوطه نقش بسزایی داشتند و انشالله این ۶۰ پیشنهاد اصلاحی به صورت نهایی در بودجه ۱۴۰۲ لحاظ شود.

وی افزود:طی چند ماه گذشته به همت شورای اسلامی شهر مقدس مشهد و شهرداری مشهد با مقایسه قوانین بودجه سه سال گذشته و بررسی های کارشناسی تباصر لایحه قانون بودجه و تطبیق آن با مسائل دارای اهمیت مدیریت شهری پس از اخذ نظرات اعضای محترم شورای استان و کلان شهرهای سطح کشور؛ پیشنهادات لازم در راستای تسهیل در خدمت رسانی شهرداری ها به شهروندان جهت درج در لایحه بودجه ۱۴۰۲ درقالب موضوعات مالی، خدماتی، حمایت های دولت. ترافیک و ….  تهیه گردید و امروز با حضور قاضی زاده هاشمی نماینده مردم فریمان و عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرقت و مقرر شد درخصوص ثبت ۵۹ پیشنهاد تهیه شده توسط ایشان و پیگیری از دیگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تاحصول نتیجه اقدام شود.

حاجی بگلو تاکید کرد: همواره عنوان کرده‌ایم که بودجه مشهد محلی است حال آن که خدمات ما در سطح ملی انجام می‌شود و لازم است به ویژه در زمینه تخصیص بودجه به شهر امام رضا(ع) متناسب با خدماتش نگاه شود.

رییس شورای اسلامی استان خراسان رضوی عنوان کرد: در تمام سال‌های اخیر این مسأله را در صدر مطالبات مشهد داشته‌ایم اما کمتر به آن بها داده شده است.

حاجی بگلو با اشاره به اینکه آسیب‌شناسی مناسبی توسط محققان و متخصصان حوزه بودجه در این زمینه صورت گرفته اظهار داشت: بخشی از اصلاحات پیشنهادی ناظر به مشهد و بخشی نیز ناظر به بهبود وضعیت استان خراسان رضوی است و بخشی از پیشنهادات ارائه شده نیز کلی و ناظر به بهبود برخی فرآیندها در سطح کلان است.

وی بیان کرد: عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی در این دیدار وعده داد اصلاحات پیشنهادی را در سطح مجلس ارائه و نسبت به کاربست آن پیگیری داشته باشد.

 

ادامه مطلب

برترین ها