با ما همراه باشید

اقتصادی

گزارش اعتراض انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به آرای کمیسیون ماده 10

منتشر شده

در

photo 2022 01 29 19 33 04 - گزارش اعتراض انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به آرای کمیسیون ماده 10

 

 

 

در ماههای نخستین سال 1400 کمیسیون ماده 10 (ضوابط عمومی تاسیس و فعالیتهای شرکتهای حمل ونقل بین المللی، موضوع آیین نامه 161 شورایعالی هماهنگی ترابری كشور ،مصوب 1377) تشکیل و مبادرت به صدور آرایی در تعلیق فعالیت تعداد كثیری از شركتهای عضو انجمن خراسان رضوی کرد.

نکته حائز اهمیت، عدم رعایت ترکیب اعضای کمیسیون از نظر شکلی بود. آیین نامه 161 شورایعالی ترابری اعضای کمیسیون ماده 10 را اینگونه تعریف نموده است: پنج نفره مرکب از نمایندگان شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور، وزارت بازرگانی، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و با دعوت از نماینده شرکت … »

بر اساس تبصره یك ذیل همین ماده: «ریاست کمیسیون موضوع این ماده به عهده نماینده شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خواهد بود» و این در حالیست كه در جلسات مزبور نه تنها از دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری كشور دعوتی به عمل نیامده و نماینده ای شركت نكرده بود بلكه، بر اساس تبصره یك به شرح مذكور، در واقع كمیسیون بدون رئیس اداره شده و بدیهی است كه به دلیل عدم رعایت شرایط شكلی، تشكیل جلسه و فقدان ریاست به تصریح متن ماده 10، مصوبات ان نیز فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

اگر به تارنمای سازمان راهداری و حمل نقل کشور به نشانی https://www.rmto.ir مراجعه شود و فایل کمیسیون ماده 10 را دریافت کنید، کمیسیون ماده 10 را اینگونه تعریف  کرده است:
” در جهت رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا، بر اساس آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا، مصوب یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، کمیسیونی به ریاست رییس سازمان در محل سازمان تشکیل می گردد. اعضای کمیسیون عبارتند از: (1) نماینده وزارت بازرگانی (2) نماینده اتاق بازرگانی (3) نماینده گمرك جمهوری اسلامی (4) نماینده دفتر حقوقی (5) ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان ریاست کمیسیون به نظر میرسد؛ عدم دعوت و حذف نماینده شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که مطابق تبصره ذیل ماده ریاست کمیسیون نیز را عهده دار می باشد به استناد؛ بند 6 صورتجلسه 136–137 شورایعالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 19/10/1372 که اینگونه اشعار می دارد: “… برادر سعید نژاد بعنوان نماینده شورای عالی ترابری در کمیسیون ماده 10 تعیین می گردد…” و همچنین با توجه به صورتجلسه 160 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور (اسفند 1376) که آقای مسعود خوانساری را بعنوان نماینده شورای عالی ترابری در کمیسیون ماده 10 (آیین نامه 118) تعیین کرده است، دارد.

پر واضح است؛ ریاست کمیسیون موضوع ماده 10 و نمایندگی در شورایعالی ترابری آقایان سعید نژاد و خوانساری با ذکر نام و در قالب شخصیت حقیقی آنان بوده نه به واسطه سمت و یا اعتبار جایگاه شغلی، که حتی در اینصورت نیز سمت ایشان در آن بازه زمانی معاون وزیر راه و ترابری و دبیر شورایعالی هماهنگی ترابری بوده است و سازمان بدون احراز شرایط و رعایت مراحل قانونی این نمایندگی را به رواسای بعدی سازمان راهداری (آقایان افندی زاده، کشاورزیان، حسن نیا، …) تسری بخشیده که بر خلاف قوانین و مقررات مصرحه مربوطه می باشد.

خاطر نشان می گردد، اصولاً چنانچه فردی به اعتبار شخصیت حقیقی خود در کمیسیون، بعنوان عضو یا رئیس انتخاب گردد، با خاتمه دوره خدمت، اعتبار نمایندگی ایشان نیز زائل گشته و درصورت عدم تمدید، قابلیت تسری به روسای بعدی را نخواهد داشت. بر این اساس، مصوبات کمیسیون ماده 10 بدون رعایت موارد مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده که این امر متاسفانه تا امروز ادامه داشته است.

دلیل دیگری که سازمان راهداری ادعای انتقال ریاست کمیسیون به سازمان را دارد ، بند 4 صورتجلسه 164 مورخ 20/12/1382 شورایعالی هماهنگی ترابری آمده است:
« با توجه بـه انتقـال دبیرخانـه شـورایعالی همـاهنگی ترابـری بـه سـتاد وزارتخانـه، پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه های كـشور درمـورد ابقـای دبیرخانـه كمیـسیون موضـوع ماده ۱۰ آئین نامه تأسیس و فعالیت شركتهای حمل و نقل بین المللـی كـالا در سـازمان حمـل و نقل و پایانه های كشور مطرح و باتوجه به سوابق امر، مقرر گردید بـا ترتیبـات مقـرر در مـاده ۱۰ و تبصره های آن كمیسیون مزبور كماكـان در سـازمان حمـل و نقـل و پایانـه هـای كـشور تشكیل گردد.»

کاملا مبرهن است، دراین مصوبه فقط محل تشكیل جلسات كمیسیون در سازمان حمل و نقل و پایانه ها تعیین گردیده و حتی درخصوص رعایت ترتیبات مقرر در ماده 10 و تبصره های آن تاكید گردیده است و تركیب اعضا و چارچوب آن كماكان بدون تغییر باقی مانده است.

بدین سبب، این استدلال كه با تشكیل كمیسیون ماده 10 در محل سازمان، ریاست كمیسیون موصوف نیز به سازمان انتقال می یابد، قطعاً برداشت و تفسیر نادرستی می باشد.

با مداّقه در ترکیب کمیسیون های برگزار شده پس از تصویب آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی (آیین نامه 161) به نظر می رسد، در تمامی جلسات کمیسیون (پس از اتمام دوره ریاست جناب خوانساری) که از یک عضو اصلی (دبیرخانه شورا) دعوت به عمل نیامده و کمیسیون ماده 10 بدون رئیس برگزار شده است، درخصوص صحت و اصالت آرا صادره کمیسیون ماده 10، تردید جدی وجود دارد.
علاوه بر ایرادات شکلی فوق الذکر، ایرادات ماهوی دیگر نیز بر آرای اخیر الصدور وارد است که تماماً در نامه شماره 2582 مورخ 13/05/1400 انجمن خراسان، خطاب به جناب آقای دکتر اسلامی وزیر (وقت) راه و شهرسازی اعلام گردیده است. همچنین مراتب از طریق مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیر عامل و مدیرت بحران وزارت راه نیز در حال بررسی و پیگیری است که متاسفانه تاکنون پاسخی دریافت نگردیده است.
چه بسا ادامه روال فوق موجبات تضییع حقوق افراد زیادی را فراهم می آورد که جای بسی نگرانی به همراه خواهد داشت.

 

 

منبع:یادداشت /مجله صنعت حمل و نقل/حمیدرضا دشتی/کارشناس رسمی دادگستری و عضو هیأت مدیره انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی

اقتصادی

برداشت گندم در سطح 11 هزار هڪتار از اراضی ڪشاورزی شهرستان مشهد

منتشر شده

در

photo 2022 06 27 10 05 45 - برداشت گندم در سطح 11 هزار هڪتار از اراضی ڪشاورزی شهرستان مشهد

سرپرست جهاد ڪشاورزی شهرستان مشهد از برداشت گندم در سطح 11 هزار هڪتار از اراضی ڪشاورزی شهرستان مشهد خبر داد .

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران، محمد میری دیسفانی، سرپرست جهاد ڪشاورزی شهرستان مشهد گفت : آغاز برداشت گندم در شهرستان مشهدشروع شده و همه عوامل برداشت با همت مضاعف و تلاش زیاد مشغول برداشت گندم هستند.

میری دیسفانی بیان ڪرد : برداشت محصول گندم آبی از11 هزار هڪتار ازاراضی ڪشاورزی شهرستان با میانگین 4 تن درهر هڪتار آغاز شده است وپیش بینی می شود ڪه بیش از 35 هزارتن گندم شهرستان مشهد تحویل سیلوهای گندم شود .

وی گفت : امسال دولت قیمت خرید تضمینی گندم را 115 هزار ریال با احتساب جایزه به ازای هرڪیلوگرم اعلام ڪرده است.

میری دیسفانی اشاره ڪرد : این محصول به  شکل مستقیم برای 22 هزار نفر و بیش از 10 هزار نفر فصلی اشتغالزایی فراهم ڪرده است .

وی بیان ڪرد : خرید تضمینی و ذخیره سازی گندم در شهرستان مشهد توسط سیلوی شماره ۳ جاده فریمان ، سیلوی شماره ۱ طلاب ، سیلوی شهدینه جاده قدیم قوچان شهرڪ فردوسی ، ڪارخانه آسه آرد نیشابور بخش احمد آباد ، ڪارخانه آرد امام رضا بخش مرڪزی معین آباد انجام میگیرد و ڪشاورزان می توانند محصول تولیدی خود را تحویل سیلوهای گندم دهند .

میری دیسفانی با تأڪید بر اهمیت وجود امنیت غذایی در ڪشورگفت: مقام معظم رهبری، توجه به این بخش را مهم و جزو اولویت‌ها می‌دانندو در شرایط ڪنونی بخصوص جنگ روسیه و اڪراین و اهمیت غلات در دنیا ( بخصوص گندم ) تولید و خرید گندم در سالجاری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .

وی افزود: ڪشاورزی علاوه بر تأثیر به سزایی ڪه در میزان اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی دارد، در قدرت و پایداری ملی و استقلال یڪ ڪشور نیز حائز اهمیت بوده و می‌تواند قدرت چانه‌زنی یڪ ڪشور را در دنیا افزایش دهد.

 

 

 

منبع:روابط عمومی جهاد کشاورزی مشهد

ادامه مطلب

اقتصادی

توزیع 173 جعبه لارو کرم ابریشم بین نوغانداران نیشابوری

منتشر شده

در

photo 2022 06 28 20 27 31 - توزیع 173 جعبه لارو کرم ابریشم بین نوغانداران نیشابوری

مدیر جهادکشاورزی نیشابور از تحویل 173 جعبه لارو کرم ابریشم به نوغانداران این شهرستان جهت تولید پیله تر ابریشم خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران ،محمد علی فرهمند راد ،معاون رئیس سازمان ومدیر جهادکشاورزی نیشابور اظهار داشت: در سال جاری173 جعبه لارو نوغان با قیمت یارانه‌ای هر جعبه 300 هزار ریال بین 30 نفر از بهره برداران نوغاندار توزیع شد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 3 هزار و200 کیلوگرم پیله تر کرم ابریشم در این شهرستان تولید شد و پیش بینی می شود در سال جاری بیش از 3 هزارو 500 کیلوگرم پیله تر تولید شود .

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: میزان تولید پیله تر از هر جعبه تخم نوغان ارتباط مستقیم به تغذیه و مراقبت از کرم‌ها و فراهم بودن محیط پرورش دارد ،پرورش کرم ابریشم به عنوان یک صنعت در کنار فعالیت‌های کشاورزی و باغداری در ایجاد اشتغال مؤثر است، بطوریکه در سال جاری اشتغالزایی برای 60 نفر را فراهم کرده است.

وی گفت: علاقه‌مندان به حرفه نوغانداری هر ساله در ابتدای فصل بهار برای تحویل تخم نوغان به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه می کنند.

فرهمند راد تصریح کرد: فضای مورد نیاز برای پرورش هر جعبه کرم ابریشم 25 مترمربع بوده و تعداد تخم نوغان موجود در یک جعبه حدود ۲۷ هزار عدد است.

وی به دیگر شرایط پرورش کرم ابریشم اشاره کرد و افزود: برگ مورد نیاز برای پرورش هر جعبه تخم نوغان حدود 600 الی 700 کیلوگرم است.

وی برای فعالیت نوغانداری علاوه بر تخم یا لارونوغان ،اقلام مورد نیاز جهت تولید را قیچی ،اره، سبد حمل برگ، رطوبت‌سنج، دماسنج، توری، مواد ضدعفونی‌کننده و آهک مرده عنوان کرد و ادامه داد: طول دوره پرورش تخم جعبه کرم ابریشم ۴۵ روز است که شامل 15روز تفریخ و 30روز پرورش است و در صورت استفاده از لارو تفریخ شده حدود32 روز می باشد.

 

فرهمندراد اظهار داشت: قیمت هر کیلو پیله تر در سال جاری بر اساس کیفیت بین200 تا 260هزار تومان می باشد .

 

 

منبع: روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان نیشابور

ادامه مطلب

اقتصادی

تحویل چغندر پاییزه گلستان به کارخانه قند جوین از مرز چهل و سه هزار تن گذشت

منتشر شده

در

photo 2022 06 25 19 19 07 - تحویل چغندر پاییزه گلستان به کارخانه قند جوین از مرز چهل و سه هزار تن گذشت

بالغ بر چهل و سه هزار تن چغندر قند طی ۱۰ روز به کارخانه قند جوینتحویل شد .

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی مشهد عمران علی اکبر قارزی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین از تحویل بالغ بر چهل و سه هزار تن محصول چغندرقند پاییزه طی ده روز گذشته خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت کشت چغندرقند در شهرستان به عنوان ماده خام تولید شکر و از طرفی اهمیت این محصول برای به چرخش درآمد چرخه اقتصاد کارخانه ها افزود: به لطف خدا طی ده روز گذشته بالغ بر چهل و سه هزار تن محصول چغندرقند پاییزه از استان گلستان به کارخانه قند جوین تحویل گردیده که این عدد به نوبه خود بسیار قابل توجه است.

مهدی طلوعی نسب،مدیر کشاورزی کشت و صنعت جوین نیز با اشاره به نیاز به ترویج کشت چغندرقند به صورت پاییزه با توجه به نیاز آبی پایین و مزایای بسیار خوب آن افزود: به لطف خدا از سطح دو هزار و ۵۰۰ هکتار مزارع چغندرقند پاییزه گلستان بیش از 800 هکتار آن در طول 10 روز گذشته برداشت و رقمی معادل چهل و سه هزار و ۱۵۸ تن چغندرقند خالص تحویل کارخانه قند جوین  شده است.

وی افزود: عملکرد متوسط این مزارع تا کنون 51 تن در هر هکتار با عیار متوسط 14/7 درصد بوده که به تدریج رو به افزایش است.

طلوعی نسب یادآور شد: هر روزه حدود چهارهزار و ۵۰۰ تن تا پنج هزار و ۵۰۰ تن چغندرقند از استان گلستان تحویل کارخانه قند جوین میشود که از این مقدار حمل چغندرقند در نوع خود بینظیر است.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل فساد پذیری این محصول در هوای گرم تابستان امکان سیلو کردن آن وجود ندارد و باید به صورت مستقیم به کارخانه تحویل شود.

 

 

منبع:روابط عمومی جهاد کشاورزی جوین

 

 

 

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها